Presentasjon av Pollus-Den lille pollenplagen   Boken kan bestilles ved å sende en mail til karin@hennie.no Jeg signerer gjerne dersom det er ønskelig:)