Kulturrullatoren: Prøve med Knøttekompaniet fra Kløvergåden bhg