Kulturrullatoren: Prøve med Knøttekompaniet fra Strai bhg