Arbeidet med forestillingen » Allergikus Pollus- Den lille pollenplagen» er i gang