Sensor på Sharrons Dansestudio: Eksamen i klassisk ballett