Jeg var i studio hos Radio Sør.

Her kan du lese/høre intervjuet som handlet om Allergikus Pollus forestillingen