Prøve med Knøttekompani fra Auglandstjønn bhg. » Allergikus Pollus»