Prøve med knøttekompaniet fra Auglandstjønn bhg. «Allergikus Pollus»