Allergikus Pollus inntar Kilden som et ledd i » Kilden smugtitt»