KIA: Oppstart med Abup i Arendal

  • av

Poliklinikken ved Abup i Arendal er blitt med på KIA ( kreativ interaksjon i arbeidslivet), og jeg skal jobbe med en gruppe fra dem framover.