Det var en flott opplevelse å få være med i Odderøyhallen i går på FN dagen.

NKR Sørlandet fra FN dagen i Odderøyhallen.