Jeg danser på FN dagen den 24 oktober. Odderøyahallen kl 1200

  • av

Jeg skal danse i Oderrøyahallen der mange barn samles for avdukning av kunstgave fra Rajshahi