Jeg jobber med Neste utgave av Kruse Inform for Kruse Smith

Dagene går med til intervjuer med prosjektledere og andre interessante personer i Kruse Smith. Dette er en lærerik jobb, og jeg treffer veldig mange hyggelige og kunnskapsrike mennesker