Jeg underviser på Sharrons dansestudio

Dans for 3-åringer, foreldre/barn parti, jazz, stepp og jazz ved Sharrons dansestudio.