KIA samling i Arendal sammen med gjengen fra ABUP

KIA (Kreativ interaksjon i arbeidslivet). Alliansen mellom ABUP og meg er i gang.