Oppstart av prosjekt i samarbeid med: Kilden, Kreftforeningen og Sørlandet sykehus

Dette er et veldig spennede prosjekt som jeg kommer til å skrive mer om når det er i gang