Bilder fra Åpningen av Ventearealene til Radiologisk avdeling

  • av

Karin Moe Hennie

Administrende Direktør Jan Roger Olsen åpner ventearealene

Administrende Direktør Jan Roger Olsen åpner ventearealene

 

direktøren og barna