Prosjektet » Sukkerspinn av stål» er et samarbeid mellom Kilden (KildenDialog), Kreftforeningen og Kreftsenteret( Sørlandet sykehus) Jeg er instruktør og koreograf

  • av

Prosjektet skal gå over et halvt år, og skal resultere i en forestilling på Kilden under konferansen » Livskilden» i September. Med i prosjektet er ungdom som er berørt av kreft som pårørende. Vi hadde n fantastisk kick off den 23. februar.