Jeg er i gang med nytt blad for Kruse Smith. Mange spennende mennesker jeg skal intervjue:)