Fargespill Workshop

jeg har nettopp kommet hjem fra Bergen etter å ha fått være med på en todagers workshop i Villa Fargespill. To dager stappet med helt fantastiske innlegg fra mennesker med ulik bakgrunn. Likevel kunne vi hele tiden trekke paraleller til Fargespill, og vårt eget arbeid. Fra en Kongolesisk jente sitt første møte med Norge, til en dramaturg ved Den nasjonale scene og en Krisepsykolog. Jeg kunne hørt på hver og en av dem i dagevis!Takk Bergen, og takk til Fargespill Bergen for at dere inviterte oss!