Min tekst i antologien » Unik»

Det er veldig stas at min tekst » Ni år siden nå» ble plukket ut til å være med i denne antologien. Jeg gleder meg til å lese alle de andre bidragene også. Inntektene fra boksalget går til Stine Sofies stiftelse. Støtt en god sak, og forhåndsbestill boken nå. Den kommer ut i mars 2017.

https://aleaforlag.wordpress.com/2016/12/02/karin-moe-hennie-ni-ar-siden-na/