Polluspakken for alle

  • av

POLLUSPAKKEN
IMG_8122

Polluspakken er et unikt tilbud rettet mot førskolegrupper i barnehage, samt 1.trinn i skolen. Prosjektet befinner seg i skjæringspunktet kultur/kunst og helse.
Med fokus på hva som skjer i naturen om våren, ulike pollentyper, og hvorfor er det sånn at noen er allergiske mot pollen? Hva gjør det med de som er allergiske?
Polluspakken er et samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund og gjennomføres for første gang i april 2017, med midler fra Extrastiftelsen.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
I 2013 mottok jeg midler fra Extrastiftelsen til å sette opp dans- og teaterforestilling Pollus- Den lille pollenplagen. Den ble satt opp på Kilden Teater- og konserthus i Kristiansand, og var en stor suksess. Jeg møter enda barn som snakker om forestillingen. Denne produksjonen la grunnlaget for boken om Pollus. Da jeg sto på scenen som pollenkornet, Pollus, merket jeg at historien traff barna. Det fungerte å ”lære” barna om pollen og pollenallergi på denne måten.
Våren 2016 debuterte jeg som forfatter med barneboken «Pollus- Den lille pollenplagen». Denne ble gitt ut på Fortellerforlaget, og trykket opp i 1500 eksemplarer. NAAF har skrevet et etterord i boken.

Boka er et samarbeid med NAAF for å spre kunnskap om hvordan man kan beskytte seg mot pollen. Vi følger pollenkornene, Pollus og Astmatikus på en halsbrekkende reise fra bjørketreet og ut i verden. Vi møter også Pia som har både astma og allergi og er på legebesøk. Små vers understreker teksten.

IMG_7391

Jeg har også nylig laget en produksjon tilpasset Den kulturelle skolesekken (1 -2. Trinn) samt førskolegrupper i barnehage, der jeg tar utgangspunkt i boken. Jeg bruker da min erfaring som danser, skuespiller og koreograf. Bokens små vers presenteres ved bruk av bevegelse og musikk. Jeg har klart å skape en unik produksjon: En kombinasjon av forfatterbesøk og sceneproduksjon. Jeg har allerede vært ute i flere skoler og barnehager, og skal på skoleturné våren 2017 i Aust- Agder.

image

Jeg ønsket å ta dette enda et hakk videre. Ideen fikk jeg da jeg gikk på tur i skogen tidlig i mai. Jeg hadde nettopp vært på besøk hos 1.klasse ved Karuss skole, og de ble veldig fascinert av historien om Pollus Allergikus. Da jeg gikk på tur i skogen denne dagen, hørte jeg plutselig mange barnestemmer som ropte på Pollus!

Jeg merket at jeg ble stolt, og jeg tenkte for meg selv at jeg har truffet etter eller annet med denne boka. Når barna roper etter Pollus i naturen, og leter etter han på vannpytter og i rakler, da har jeg klart å oppnå det jeg ville. Nemlig større bevissthet rundt det som skjer en tidlig vårdag i naturen, hva allergi er, og hva pollen gjør med de som er allergiske.
Astma og allergi er et økende problem i samfunnet, og hva er vel bedre enn å spre kunnskap om dette allerede mens barna er små!

POLLUSPAKKEN

Jeg ønsket å lage ” Polluspakken”. Et undervisningsopplegg for førskole og for 1-2.trinn i skolen. For skole kan dette går rett inn i læringsplanen for naturfag. For barnehage er dette en morsom måte å lære om naturen på, og også bevisstgjøring rundt tema allergi.

Her sitter Pollus på Norli bokhandel, Vågsbygd senter.
IMG_5258

PAKKEN INNEHOLDER:
1) Barneboken Pollus- Den lille pollenplagen, skrevet av meg og illustrert av Martin M.Hvattum.
image

2) Et enkelt undervisningsopplegg som førskolelærerne/lærerne kan bruke som et utgangspunkt for samtaler og aktiviteter med barna: Fakta om Pollen og allergi, forslag til hvordan man kan jobbe med barna ute i naturen. Se forskjell på ulike trær, ulik typer pollen. Hva gjør pollen med de som er allergiske. Tegn din egen Pollus m.m.
IMG_8128
IMG_8130

3) Deres egen Pollus maskot, laget av Tone Brunton:
Det oppfordres også til å lage en egen Pollus. Bruk fantasien: En strikket versjon, en hvor man lager Pollus som en dusk, Pollus laget av stoffbiter m.m.
IMG_7820

4) T-skjorter
IMG_8105

Hvem passer Polluspakken for?
Polluspakken er perfekt for skoleklasser, 1+2.trinn. En kombinasjon av naturfag og helseopplysning. Det er er ny måte å presentere tema på, og jeg har opplevd dette som utelukkende positivt.
Polluspakken er også perfekt for førskolegrupper på barnehagen.
Dere velger selv hvor mye dere ønsker å jobbe med polluspakken.

Inkludert i de første pakkene var også et forfatterbesøk. Jeg kommer på besøk i klassen/førskolegruppen etter at gruppene har fått jobbet litt med opplegget. Jeg presenterer da boken om Pollus på min måte. En miniforestiling på 40 minutter med lesing, dans og musikk.
Dette vil medføre en ekstra kostnad for de som bestiller Polluspakken i tidene som kommer, men det er fullt mulig å gå flere grupper sammen og dermed spleise på et besøk.

Pris for Polluspakken eksklusive forfatterbesøk er:
3000 kroner

(Denne prisen tar utgangspunkt i 20 t-skjorter. Forsendelse er inkludert i prisen)

Pris på Polluspakken eksklusive T-skjorter, inklusive. Forfatterbesøk:
4000 kroner

Pris på Polluspakken eksklusive
T-skjorter og eksklusive Forfatterbesøk(dere får:pedagogisk opplegg, Maskot og bok)

750 kroner

Ta gjerne kontakt på mail: karin@hennie.no for mer informasjon, eller for å bestille Polluspakken.
Jeg kan også treffes på telefon: 99618481