Fantastiske tilbakemeldinger fra skolene

  • av

Her er fire fine tilbakemeldinger etter skolebesøk med Fra stor til liten høsten 2018:

1)

Dette var virkelig en god forestilling, barna gikk ut med en god følelse etterpå. Du fikk jo oppleve den beste tilbakemelding da et barn ble så rørt at han fikk noen tårer og ga deg en god klem etter forestillingen. Flere av de andre 1.klassingene gjorde det samme. Det var nok fordi du rørte ved kjente følelser de hadde ved skolestart. De kjente seg igjen i flere av elementene i forestillingen.

Flere av barna jeg snakket med i ettertid nevnte at det var akkurat sånn det var! 

Du gav oss en flott opplevelse, og måten dans, musikk og fortelling var flettet sammen synes vi var utrolig bra! Likte også godt at barna ble aktivt med på både å hjelpe deg (de hadde jo tross alt opplevd det samme!) og delta på dans og lyder. Kjempe bra! Du hadde også en veldig fengende måte å fortelle og leve deg inn i forestillingen på. Takk skal du ha! 

2)

Både elevene og vi voksne satte stor pris på forestillingen. Det var mer enn 50 syvåringer til stede, og man så tydelig at de ble engasjerte. De lo, kommenterte og fulgte godt med. Da jeg snakket med elevene etterpå, var det tydelig at de hadde gjort seg noen tanker om hva dette handlet om, og hva tittelen egentlig betydde, så forestillingen var også et godt utgangspunkt for en fin samtale.

3)

Tusen takk for besøket. Det gjorde inntrykk på både små og store. Boka di har gått på rundgang i klassen de siste dagene. Alle vil lese den!

Gøy at boka kunne bli så levende og formidles så tydelig for barna.

God ide å ha det i klasserommet for da kom elevene så tett inn på deg.

Lurt du slapp elevene samlet inn.

Forestillingen er fin for 1.klasse, men den traff 2.klasse også veldig godt.

Alle ungene kjenner seg igjen i overgangen fra barnehage til skole. Du formidlet dette godt med dans, uttrykk, blikk, bevegelser og ord. De lo, kommenterte underveis, undret seg og ville hjelpe deg.

Elevene har danset og balansert på stiger og murer for å øve på å bli like god som deg den siste tiden.

Vi hadde jo en liten oppsummering med elevene før du dro. Det tenker jeg er viktig i forhold til bearbeidingen til ungene. Da kom det jo fram tanker rundt både dobesøket, rekke opp hånden, vente på tur, alle huskebeskjedene, skolissene og garderoberyddingen. De var vel enige alle sammen i at overgangen fra barnehage til skole er stor!

Gøy med kåpa med alle lappene på og selvfølgelig dopapiret.

Kjempe moro å lese boka og se at bildene så godt stemmer overens med forestillingen din. Dette tror jeg du kan ha stor suksess med videre.

4)

« Dette var en forestilling som fenget barna! Den passet perfekt for 1.klassingene som har gått fra å være de største i barnehagen til å bli de minste i skolen. Forestillingen formidlet tanker og følelser som barna kunne kjenne seg igjen i.»