SPOR

  • av

I disse dager er jeg så heldig  å få jobbe med Spor. Et flott prosjekt med fantastiske ungdommer. Spor har premiere  4.mars 2022. Har du ikke kjøpt billetter, så vær rask. Disse billettene ryker fort.

 

( Teksten under er hentet fra Kildens hjemmeside)

Når mennesker får ta del i en profesjonell kunstnerisk produksjon, kan det sette varige spor, både for den enkelte og for samfunnet. Prosjektet Spor skal bidra til å skape forståelse og inkludering mellom elever med psykiske og fysiske utviklingshemninger og deres funksjonsfriske medelever.

I Spor utvikles store, visuelle forestillinger i samspill mellom ungdommene og Kristiansand Symfoniorkester. Møter mellom profesjonelle kunstnere og ungdommer – og ungdommene imellom – kan skape toleranse og gi store kvalitetsopplevelser. Forestillingene er resultater av lange og utfordrende prosesser som utfordrer og berører alle involverte.

Spor tar utgangspunkt i Kristiansand Katedralskole Gimles satsing på kunst som verktøy for mestring. Prosjektet er et eksempel på Kilden som kompetansesenter for medskapende kunst og sosial praksis

Spor er blitt gjennomført i 2015, 2017 og 2019. Den siste forestillingen ble støttet av ExtraStiftelsen i samarbeid med Autismeforeningen og Kulturrådet.

Les mer om Spor på Kildens nettside:

 

SPOR