Karin har jobbet frilans som tekstforfatter på flere av de redaksjonelle temasidene vi hadde i Fædrelandsvennens juleavis/magasinet09. Hun har levert svært tilfredstillende tekster på korte frister og er ryddig og enkel å samarbeide med. Oppgavene vi har gitt henne har hun oppfattet raskt og kommet med egne gode innspill og forslag til innhold. Vi opplever at hun har en sjarmerende og morsom måte å skrive på – at hun virkelig gir av seg selv. Det er absolutt aktuelt for oss å bruke Karin på nye tekstoppdrag igjen ved en senere anledning.

Per Ole Sæverud, Mediehuset Fædrelandsvennen

Karin er en spennende og kreativ allrounder som vi har hatt gleden av å jobbe med flere ganger. I forbindelse med Absolutt KRS har Karin vært en del av redaksjonen og produsert intervjuer. Hun er pliktoppfyllende og pålitelig. Vi er kjempefornøyd med arbeidet hun har levert og ser frem til å fortsette samarbeidet.

Hege Aasgaard, redaktør Absolutt KRS

Avdeling for Barn og Unges Psykiske Helse, ABUP, ved Sørlandet Sykehus har samarbeidet med Karin Moe Hennie i to prosjekter – «Pulverheksa» og «Kroppen min og jeg». Begge fant sted på en utendørsscene i Direktørens Hage på sykehuset. Karin er en kreativ, dyktig dame, med flere bein å stå på. Hun er profesjonell og effektiv. Samtidig er hun alltid lydhør for innspill fra oss. Slik oppstår et interaktivt samarbeid som gjør oss til mer enn passive mottakere av kunst. Dette holdningen reflekteres også i den måten Karin formidler seg til barnepublikummet hun møter, og barna blir, som oss: begeistret!

Anne-Lene Brattvåg, Barne- og Ungdomspsykiater ABUP, SSHF Kr.sand

Karin Moe Hennie har vært involvert i EU-prosjektet Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet (KIA) siden november 2009 da hun ble engasjert til å lede en kreativ allianse ved Sørlandet Sykehus. Arbeidet med alliansen startet opp i mars 2010. Avdelingens formål med KIA var omdømmebygging internt og eksternt.

Karin har ledet ca. 10 kreative samlinger gjennom våren og høsten 2010 og er kommet omtrent halvveis i alliansen.

Karin arbeider målbevisst og metodisk med stort engasjement. Hennes faglige bakgrunn i dans og tekstforfatterskap har gitt henne sterke faglige innfallsvinkler og verktøy som hun benytter profesjonelt på en ny arena. Gruppen stimuleres til kreativitet og samspill gjennom ulike refleksjons-, observasjons- og brainstormingsøvelser samt bevegelsesøvelser. Det som for en observatør kan virke lekende, spontant og intuitivt, er sannsynligvis så godt pålagt at det gir rom for improvisasjon.

Karin er en humørspreder og inspirator som formidler budskapet sitt på en meget tiltalende måte. Avdelingen ved sykehuset er svært fornøyd med hennes innsats.

Nina Gresvig, Prosessleder for KIA Aust-Agder fylkeskommune

Vi har med glede hatt et danseopplegg med Karin Moe Hennie. Danseopplegget gikk over 5 ganger med en avsluttende dansenummer foran foreldre på Karuss SFO. Barn og foreldre var strålende fornøyd med dansen og opplæringen som var. Vi ansatte på Karuss SFO fikk mye inspirasjon og lærte mye av Karin Moe Hennie. Vi kan på det sterkeste anbefale dette for andre som vil ha et opplegg med dans.

Med hilsen

Espen Hægeland, Karuss SFO

Legg igjen en kommentar